(ver original mocion centro interpretacion reg milenari)

 

Que presenta Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal Popular, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims huit anys, l’Ajuntament de Torrent ha recuperat gran part del patrimoni històric, etnogràfic i hidràulic del Barranc de l’Horteta com l’Assut del Pantà, els Arquets de Baix, els Arquets de Dalt, el Clot de Bailó, les fonts de Sant Lluís, Manyes, etc. L’any 2013 i a arrel de les diferents actuacions de recuperació d’elements patrimonials entorn al barranc de l’Horteta, l’Ajuntament de Torrent va promoure la creació d’un Pla director del Reg Mil·lenari de Torrent.

 

A través d’este Pla, un arqueòleg, un arquitecte i un historiador torrentí, van treballar traçant un pla global d’actuacions ja realitzades i altres a realitzar sobre el Reg Mil·lenari, la seua història i els diversos elements que l’han compost al llarg dels segles en el barranc de l’Horteta.

 

 

Fruit d’este Pla director, va nàixer la Senda del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta, que partia de l’antiga i històrica senda de la Font del Xorro que es va prolongar per dins del barranc de l’Horteta, de manera que es pot conéixer gran part dels elements que la componen com la Font de la Teula, la Font de Muntanyana, la Font i Clot de Bailó, la séquia de terra (s. VIII-XX), la desapareguda Bassa del Manyet, els arquets de Dalt, el jaciment de la Carrasquera (s.VIII-XIV), el Corral de Manyet, el Pas de l’Horteta, el mirador de la Serra Perenxisa, l’Assut de la Carrasquera, el Pas de Crussets, l’Arquet de l’Horteta, els Arquets de Baix, les restes de l’aqüeducte romà (s.I-IV DC), la sequieta del camp, el Mas del Jutge, el Pont Romà (S.I-IV dC), el Molí del Mas, la Font de Sant Lluís i la mina, l’Assut del Pantà i la seua mina, les restes de l’arqueologia industrial, la séquia de les Fonts, l’Assut de les Canyes, el Pont de l’Arquillo, la Font del Xorro, l’ermita de Sant Lluís, la Torre de Torrent i la masia del Ràfol. Esta senda va ser inaugurada a principis de l’any 2015 i és un passeig en què el senderista pot conéixer el patrimoni hidràulic, natural, històric i etnogràfic del barranc.

 

Recórrer la Senda del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta és recórrer la història de Torrent des de l’època romana fins als nostres dies, conéixer la importància que ha tingut l’aigua en la nostra història, en la ubicació de la vila romana del Mas del Jutge, la ubicació dels assentaments musulmans del Xenillet, Benisaet i Torrent.

 

Fins a la dècada de 1970, el reg mil·lenari de gran valor arqueològic i etnogràfic ha estat en funcionament sent en esta època, en la que la sobreexplotació d’aqüífers per motors d’elevació van abaixar el nivell freàtic, així com les noves vivendes en la zona del Molí, van fer que el barranc deixara de portar aigua suficient per a mantindre en funcionament les seues insfraestructures hidràuliques que portaven l’aigua fins als carrers Ramón i Cajal i Gómez Ferrer en una de les seues séquies principals.

 

El depòsit ubicat en la Colònia Bonestar, junt a l’aqüeducte de l’Arquillo i de propietat municipal, data de 1966, és probablement l’última infraestructura hidràulica que es va construir entorn al barranc de l’Horteta i la seua funció era la d’arreplegar l’aigua sobrant de la séquia i impulsar-la al depòsit del Vedat, a més de pou de captació d’aigües per a subministrar aigua potable a la ciutat.

 

En estos moments és una infraestructura abandonada i a principis del 2015 es va presentar el projecte de creació d’un Centre d’Interpretació del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta dins del depòsit de l’Arquillo.

 

El projecte de reordenament i qualificació de l’espai va ser presentat per l’enginyer civil, Daniel Montesinos i l’arquitecte, Víctor López. El projecte té previst la museïtzació de tots els objectes culturals, arqueològics o qualsevol element patrimonial pertanyent al barranc de l’Horteta, així com panells expositors i interactius que expliquen la seua història.

 

Amb la creació del Centre d’Interpretació en el depòsit de l’Arquillo, inclós al Pla Director del Reg Mil·lenari impulsat per l’Ajuntament de Torrent, serviria per a reconstruir el Torrent antic i posar en perspectiva la importància del municipi al llarg de la història.

 

El projecte del Centre d’Interpretació junt amb la senda, també inclou la creació de banys, aparcament, aparca bicis, zona de pic nic i una font.

 

 

El Partit Popular va incloure la seua creació en el programa electoral de les passades eleccions de maig del 2015, com a continuació dels treballs realitzats per l’Ajuntament de Torrent en els últims anys, per a evitar que es perda la història de la ciutat per sempre i una forma de donar-la a conéixer a les generacions futures de torrentins i torrentines. Torrent compta amb elements naturals, hidràulics, etnogràfics i històrics que cap municipi de la comarca pot igualar, la seua restauració, conservació i impuls poden fer que Torrent, que ja és municipi turístic de la Comunitat Valenciana, oferisca als seus veïns i visitants una alternativa turística i cultural.

 

Per tot això, sol·licitem a la resta de grups municipals sumar-se a esta iniciativa amb el següent:

 

 

ACORD

 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Torrent realitzarà l’execució del projecte de creació del Centre d’Interpretació del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta.

 

 

 

Torrent, 22 de setembre del 2015

 

 

 

Amparo Folgado Tonda, portaveu Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies