solicitud info ayuda ESO 2016

  A l’atenció del Sr. alcalde de Torrent

            Amparo Folgado Tonda, com a portaveu del Grup Popular en l’Ajuntament de Torrent, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3.

EXPOSA

Davant de les manifestacions del regidor delegat d’àrea en la comissió informativa núm. 1 del dia d’ahir, sobre les resolucions de les sol·licituds d’ajuda directa a l’alumnat de l’ESO per al curs 2015/2016, on va manifestar que s’havien fet els requeriments oportuns.

SOL·LICITA

PRIMER. Saber si tal com el regidor va exposar, s’ha comprovat que tots els sol·licitants de l’Ajuda Directa a l’Alumnat de l’ESO 2015/2016, complixen amb el que marca la declaració responsable i si estan al dia en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.

SEGON. Saber si s’ha requerit a algun sol·licitant d’esta ajuda, dita documentació i a quants d’ells.

 

TERCER. Saber a quants dels alumnes se’ls que ha denegat l’Ajuda Directa de l’ESO en el curs 2015/2016 de 90€.

QUART. Que dit informe de la interventora municipal siga entregat al Grup Popular.

A Torrent, Dimecres 28 d’Octubre del 2015

Amparo Folgado Tonda, portaveu Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies