enmienda-mocion-161-compromis

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ A LA MOCIÓ Nº 150 DE GUANYANT

 

AMPARO FOLGADO TONDA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, de conformitat amb el que disposa l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, ve a formular per a la seua consideració pel Ple de l’Ajuntament, la següent:

Esmena de substitució a la Moció presentada pel Portaveu del Grup Municipal Guanyant, el dia 24 de setembre del 2015 i amb número 150, sobre els drets dels animals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atenent al manifest signat per l’Associació Animalista de Torrent, l’Associació Protectora dels animals, persones i naturalesa Mi Mundo Torrent, Associació Protectora SOS Peludetes i l’Associació Defensa Animal Torrent que ens han entregat als grups municipals.

Considerem que a causa de la sensibilitat en este tema, quede sobre la taula la moció de Guanyant Torrent i se substituïsca pels següents

ACORDS

PRIMER. – Que l’Ajuntament de Torrent paralitze el Plec de Prescripcions tècniques per a la contractació del servici d’arreplega, custòdia i donació d’animals de companyia errants o decomissats en la via pública i control sanitari de colònies felines en la via pública del municipi de Torrent.

SEGON. – Que es cree el Consell de Control i Benestar Animal tal com es va aprovar recentment pel Ple de l’Ajuntament.

TERCER. Que l’Ajuntament de Torrent tinga en compte la revisió i modificació del projecte del Consell Sectorial per a la Defensa dels Animals, així com la resta de recomanacions, tal com sol·liciten les associacions animalistes en el Manifest adjunt.

QUART.- Que es cree una Oficina de Control i Benestar Animal, tal com sol·liciten les associacions animalistes en el manifest adjunt.

QUINT.- Que s’elabore un nou Plec de de Prescripcions tècniques per a la contractació del servici d’acollida, custòdia i donació d’animals de companyia errants o decomissats en la via pública i control sanitari de colònies felines en la via pública del municipi de Torrent. Elaborat conjuntament pels tècnics municipals i el Consell de Control i Benestar Animal de Torrent.

SEXT.- Que les diferents mocions presentades pels grups municipals al voltant dels drets dels animals, siguen revisades pel Consell de Control i Benestar Animal i així puga ser aprovada una única proposta per unanimitat.

 

 

Torrent, a 5 de Novembre del 2015

 

 

Signat: Amparo Folgado Tonda

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies