(mocion-limpieza-pluviales-vgen-olivar)

Amparo Folgado Tonda, com a portaveu del Grup Popular en l’Ajuntament de Torrent, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3.

EXPOSA

PRIMER. Que l’eixida d’aigües pluvials al final del carrer Mare de Déu de l’Oliverar i el canal de desaigüe cap al Safranar es troba ple de mala herba, brutícia i residus sòlids.

SEGON. Que davant de la temporada de pluges que produïxen des de fa setmanes i en previsió de les possibles gotes fredes de la tardor.

SOL·LICITA

PRIMER. La neteja immediata del pas d’aigües inferior a les vies del metro en el carrer Mare de Déu de l’Oliverar i el canal de desaigüe al Safranar, per a evitar inundacions, motiu pel qual es van realitzar les obres fa varios anys.

A Torrent, Dilluns 7 de Setembre del 2015

Amparo Folgado Tonda, portaveu Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies