Amparo Folgado Tonda, com a portaveu del Grup Popular en l’Ajuntament de Torrent, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3.

EXPOSA

PRIMER. Vist l’Expedient del Ple Ordinari del 10 de septeimbre de 2015, en el punt 1 de l’orde del dia: Ratificació Decret núm. 2546/2015: Règim de Retribucions dels Regidors que integren la Corporació. En el mateix, deuria incloure’s l’Informe d’Intervenció.

SEGON. Atés que en el mateix Expedient no consta el dit informe i que deuria d’haver estat inclòs des del moment de la seua convocatòria.

SOL·LICITA

PRIMER. S’aporte l’Informe d’Intervenció del dit Expedient i que el mateix siga traslladat a la resta de grups polítics per al seu estudi de manera urgent

 

A Torrent, Dilluns 9 de Setembre del 2015

 

 

 

Amparo Folgado Tonda, portaveu Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies