Moció 9 Octubre PP Torrent

 

Que presenta Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal Popular, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

                Després de la constitució dels ajuntaments el passat 13 de juny de 2015, s’han detectat diferents menyspreus als símbols de la Comunitat Valenciana en alguns ajuntaments valencians. Símbols aprovats en la Llei 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana i la seua utilització. L’objectiu d’esta llei va ser la d’acostar els ciutadans i ciutadanes els símbols històrics de l’antic Regne de València i fer-los d’ús quotidià.

L’Estatut d’Autonomia arreplega que la bandera oficial de la Comunitat Valenciana és la Real Senyera composta per quatre barres roges sobre fons groc, coronades sobre franja blava junt amb l’asta. També indica que la Bandera de la Comunitat Valenciana haurà d’ondejar en l’exterior, i ocupar lloc preferent en l’interior, de tots els edificis públics i civils de la nostra Comunitat.

En Torrent es va aconseguir el passat 9 d’Octubre de 2014 que per primera vegada, la Real Senyera ondejara de forma permanent en l’edifici més emblemàtic i volgut pels torrentins i les torrentines com és la seua Torre.

L’Estatut d’Autonomia, també assenyala que l’emblema de la Comunitat Valenciana, és d’origen històric, i pràcticament igual que el que va implantar el Rei Pere el Cerimoniós, i està format per l’escut daurat amb quatre franges roges, elm platejat, mantellet (una tela sobre l’elm) amb creu, i un dragó amb ales daurat sobre l’elm. És un emblema que hem vist moltes vegades, i que en una versió simplificada utilitza la Generalitat en tots els seus documents i cartells.

L’Himne de la Comunitat Valenciana és possiblement un dels més volguts i cantat, de sobra conegut per la immensa majoria de valencians i valencianes. El va compondre el Mestre Serrano, músic valencià de gran renom, amb lletra d’un altre valencià il·lustre, el poeta Maximiliano Thous. Se va cantar per primera vegada en l’Exposició Regional Valenciana de 1909, una important mostra comercial i industrial per a potenciar l’economia de la nostra terra. I va ser finalment aprovat de manera oficial pels Alcaldes dels Molt Il·lustres Ajuntaments d’Alacant, Castelló i València al maig de 1925. Des de llavors, en tots els actes solemnes que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana, l’Himne Oficial és interpretat conjuntament amb l’Himne Nacional, precedint-lo en l’orde d’interpretació.

La lletra de l’Himne Oficial de la Comunitat Valenciana és la següent:

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

tots a una veu, germans vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen,

càntics d’amor, himnes de pau!.

¡Pas a la Regió

que avança en marcha triomfal!

Per a Tú la vega envia

la riquessa que atresora,

i es la veu de l’aigua càntic d’alegria

acordat al ritme de guitarra mora.

Paladins de l’Art t’ofrenen

ses victòries gegantines,

i als teus peus, Sultana tons jardins estenen

un tapiç de murta  i de roses fines.

Brinden fruites daurades

els paradisos de les riberes,

pengen les arracades

baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada

i en potentíssim, vibrant ressó,

notes de nostra albada

canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-nos

que nostra veu

la llum salude

d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,

tots a una veu, germans vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen,

càntics d’amor, himnes de pau!

¡Flamege en l’aire

nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria! ¡Visca València!

¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!

Des de fa uns anys, Torrent celebra la Festa de la Comunitat Valenciana de forma solemne amb una Processó Cívica que part des de l’Ajuntament de Torrent, presidida per la Real Senyera fins al pati del carrer Rei Jaume I en el que es realitza un homenatge al Rei conqueridor i se li col·loca una corona de llorer en la placa. La Real Senyera va escortada per les Falleres Majors de la ciutat i les seues Corts d’Honor, els Capitans Moro i Cristià i els seus alferes, la Reina de l’Encontre i les seues cambreres, així com per la Corporació Municipal.

L’Ajuntament de Torrent invita a les cases regionals amb presència en la ciutat, així com a associacions culturals i veïnals. Precedixen a esta comitiva, els grups de ball regional valencià de Torrent i colles de dolçainers i tabaleters de la ciutat. En el pati de Sant Marc, les Falleres Majors de la ciutat col·loquen una corona de llorer en la placa homenatge de la ciutat al Rei  En Jaume.

A continuació, com és tradicional continua la processó cívica fins als peus de la Torre en què es realitza l’Homenatge a la Real Senyera i a l’Himne de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament de Torrent té firmat un conveni amb les dos bandes de música, la de la Unió Musical i la del Cercle Catòlic perquè cada any, una d’elles interprete el concert del 9 d’Octubre i finalitzen amb l’Himne de la Comunitat Valenciana i l’Himne d’Espanya, tal com arreplega la Llei 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana.

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Torrent es compromet a institucionalitzar la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana.

SEGON.-  El govern de Torrent té la llibertat de poder realitzar les festes que considere oportunes el 9 d’Octubre de cada any i es compromet a institucionalitzar en eixe dia l’Homenatge al Rei En Jaume I, l’Homenatge a la Real Senyera i a l’Himne de la Comunitat Valenciana i interpretat abans de l’Himne d’Espanya, símbols arreplegats en la Llei 8/1984, de 4 de desembre, per la qual es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana.

TERCER.- Que la processó cívica acompanyant a les Real Senyera partisca des de l’Ajuntament fins la Torre.

QUART.- L’Ajuntament de Torrent promocionarà als grups de ball regional de gran arrelament en la ciutat de Torrent, en les festes del 9 d’Octubre.

QUINT.- L’Ajuntament de Torrent continuarà renovant el conveni perquè el concert del 9 d’Octubre i l’homenatge a l’Himne de la Comunitat Valenciana siga interpretat alternativament per les dos bandes de la ciutat, el Cercle Catòlic i la Unió Musical.

SEXT.-  L’Ajuntament de Torrent invitarà a participar a les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor, als Capitans Moro i Cristià i els seus alferes, a la Reina de l’Encontre i les seues cambreres, a les cases regionals amb presència en Torrent, així com al teixit associatiu cultural, festiu i veïnal de la ciutat.

TORRENT, 4 de setembre de 2015

Amparo Folgado Tonda, Portaveu del Grup Popular

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies