MOCIÓ PER A QUE ES REVOQUE EL CANVI DE NOM DE L’AUDITORI

 

Que presenten al Ple municipal, la portaveu del Grup Popular, Amparo Folgado Tonda i el portaveu del Grup Ciutadans, Enrique Campos Fenoll.

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El dia 21 d’octubre de 2015 el grup Compromís presentà una moció per al “Reconeixement de la contribució de Vicent Torrent al patrimoni cultural torrentí i valencià”.

 

En dita moció el que realment proposava era que es canviara el nom de l’Auditorí de Torrent. De fet, i de forma literal, la seua proposta era: “Que el Ple de l´Ajuntament de Torrent insta la Junta de Govern Local a què procedisca a anomenar a l’edifici mes emblematic pel que respecta a la cultura en el nostre municipi, en este cas l’auditori de Torrent, amb el nom de Vicent Torrent. La denominació oficial de l´edifici serà: Auditori Vicent Torrent.”

 

El 28 d’octubre de 2015, en la comissió ordinària de Cultura, Valencià, Esports, Joventut i Turisme, es va debatre la moció proposada, incloent una esmena a la totalitat presentada pel Grup Municipal de Ciutadans, en la que exposava, que sense menysprear l’aportació de Vicent Torrent, s’hauria de tindre en consideració altres torrentins i tormentines reconeguts per la sua aportació a la cultura en la nostra ciutat, com: FELIP RICART, AMPARO FANDOS, SUSI GOZALVO O JOSÉ ORTI SORIANO, entre d’altres. Igualment es proposava que No era necessari canviar el nom de l’Auditori però sí un reconeixement a tots els torrentins que han treballat i treballen per la cultura en Torrent. Encara així, si s’arribava a la conclusió de canviar el nom de l’Auditori de Torrent, que es fera un referèndum per a conéixer l’opinió dels torrentins i les torrentines. Dita esmena va ser rebutjada pels vots en contra de Guanyant, Compromís i Grup Socialista. Pel que la proposta de Compromís va ser votada i aprovada amb els vots a favor de Guanyant, Compromís i PSOE, i els vots en contra de Ciutadans i Grup Popular. I així es va dictaminar posteriorment en el ple de 5 de novembre de 2015, on s’acorda remetre l’expedient al Consell de Cultura.

 

El 17 de novembre de 2015, es va tractar l’assumpte en el Consell de Cultura. Es va presentar igualment pel grup Ciutadans una esmena en els mateixos criteris anteriors, i traslladant per part d’ambdós grups, Popular i Ciutadans, la falta de necessitat de canviar el nom de l’Auditori que és de TOTS els torrentins i creant amb esta denominació proposada per Compromís divisió i controvèrsia. En dit Consell es posa de manifest que el Sr. Torrent hi anava a rebre el Premi Carta de Poblament i que l’acord de canviar el nom de l’Auditori hauria de prendre’s per unanimitat. AL debat es posà de manifest que no hi havia unanimitat en dit tema, i per part de la presidència (Regidor de Cultura, Sr. Costa) es proposà “que escoltades les diferents opinions, s’estudiaria amb mes profunditat i, si hi havia possibilitat de consens dins del Consell, és tornaria a portar a un altra sessió”. Proposta que no va tornar a passar pel Consell de Cultura, NI es va buscar el consens.

 

I així, el 28 de desembre de 2015, la proposta de Compromís es va portar a la Comissió Informativa de Cultura, amb els vots en contra dels grups Popular i Ciutadans i amb la falta d’unanimitat del Consell de Cultura. L’acord va passar al primer ple ordinari de gener.

El 14 de gener de 2016, la proposta va ser debatuda en el ple ordinari. En el debat es va posar de manifest novament la petició de deixar l’assumpte sobre la taula, es va advertir que no existia unanimitat sobre la mateixa ni pels membres de la corporació, ni pel Consell de Cultura. Es va traslladar el sentir de la ciutadania per mantindre l’actual denominació de l’AUDITORI DE TORRENT, per ser algo que unix i representa a tots els torrentins i torrentines. Es van presentar les 1.090 firmes digitals d’una plataforma de consulta que sol•licitava que es mantinguera l’actual nom de l’Auditori. Es va oferir la possibilitat de buscar un consens, d’escoltar totes les parts, de tindre en compte l’aportació de ciutadans de Torrent, alguns d’ells difunts, altres amb una gran trajectòria professional, que han contribuït a la cultura i que mereixen per igual dit reconeixement. I, que el sentir general de la població és que l’Auditori és i representa a TOTS els Torrentins, que no necessita tindre un nom, perquè afortunadament la nostra ciutat té gran quantitat de torrentins i torrentines que porten el nom i la cultura de Torrent en cada una de les seues facetes artístiques. Perquè, amb estos plantejaments i encara sol•licitant que l’assumpte quedara sobre la taula, el mateix va ser votat. La conclusió va ser que dit acord no va ser aprovat per unanimitat, atés que només van votar a favor el Grup Guanyant, Compromís i PSOE, i els vots en contra de Ciutadans i Grup Popular.

 

Lamentem que per part de l’equip de govern no s’escoltaren les veus de tots aquells que apel•laven a la coherència i el respecte a un nom que representa a tots els Torrentins, i que al contrari es menyspree a tots aquells torrentins, que igualment se’l mereixerien, per donar una denominació que no és representativa per a tota la ciutat.

 

Durant estos mesos, s’ha traslladat a l’equip de govern per part de molts ciutadans el seu malestar i se’ls ha sol•licitat que no canviaren el nom de l’Auditori. Desgraciadament s’ha fet “oits sords” i l’equip de govern socialista el passat 6 de juny de 2016, en la Junta de Govern local, aprovà la “nova denominació oficial de l’edifici municipal de Torrent, en els termes aprovats pel Ple d’este ajuntament en sessió de 14 de gener de 2016: ” Auditori Vicent Torrent”.

 

Se’ns ha donat trasllat de l’escrit presentat per un ciutadà de Torrent, el 16 de juny de 2016, amb 1.086 firmes de veïns sol•licitant que per part de la corporació i la junta de Govern local es torne a la denominació original d’AUDITORI DE TORRENT (Adjuntem còpia). Igualment traslladem còpia de la firmes digitals que al seu dia es van presentar al ple de 14 de gener.

 

Des del Grup Popular i Ciutadans considerem que encara s’està a temps de rectificar, de no crear major polèmica, d’evitar una despesa a la ciutadania amb l’elaboració dels nous logotips, d’agreujar a tots a aquells torrentins i torrentines que mereixen el mateix reconeixement, en definitiva, d’evitar la controvèrsia i la divisió.

 

Per tot això, presenten les següents:

 

ACORDS

 

PRIMER.- Que el Ple de l’Ajuntament revoque l’acord adoptat el 14 de gener de 2016, per a canviar el nom de l’Auditori de Torrent.

 

SEGON.- Que es done trasllat a la Junta de Govern Local.

 

TERCER.- Que es mantinga la denominació AUDITORI DE TORRENT

 

 

 

 

a 22 de JUNY del 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPARO FOLGADO TONDA

Portaveu Grup Popular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE CAMPOS FENOLL

Portaveu Grup Ciutadans

 

 

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies