MOCIÓ PERQUÈ ES PUGUEN ESCOMETRE LES MILLORES NECESSÀRIES EN ELS CAMINS DE FAXARDET/BARBETA, ARQUETS/XARCO SECS I CAMÍ DE PICASSENT

 

Amparo Folgado Tonda, Portaveu del Grup Popular en l’Ajuntament de  Torrent, en nom i representació del mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de l’Ajuntament, per al seu debat i votació, la següent:

 

MOCIÓ

 

En l’actualitat, els camins de Faxardet/Barbeta, el dels Arquets/Xarco Secs i el Camí de Picassent suporten un gran tràfic de vehicles diàriament, tant de vehicles agrícoles com de veïns de Torrent i de tota la comarca, que tenen una segona residència en les partides del terme municipal de Torrent.

 

Estos camins exercixen d’eixos vertebradors entre el nucli urbà de Torrent i els diferents nuclis disseminats que coneixem popularment com el Secà de Torrent.

 

En el Secà de Torrent viu una població resident 2.197 veïns durant tot l’any (segons les dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Torrent, a l’octubre del 2017). Sent estos camins les seues úniques vies de comunicació cap a on es troben els servicis bàsics com a col·legis i centres de salut, a més dels seus llocs de treball, etc.

 

En estos camins esmentats anteriorment, és molt comú veure veïns de la ciutat realitzant alguna pràctica esportiva, corredors, ciclistes i persones passejant. Encara que són vies que no compten amb vorera d’emergència i en alguns trams, la seua amplitud és justa per al pas de dos vehicles.

 

Els camins de Faxardet/Barbeta i el dels Arquets/Xarco Secs, en el seu origen eren utilitzats únicament per agricultors, ramaders i caçadors “que, en carro es dirigien cap a Godelleta). Va ser en la dècada dels 60/70 del segle passat quan van començar a asfaltar-se, per part de la Germandat d’Agricultors de Torrent – Cámara Agrària i sufragat pels propis agricultors.

 

Del seu traçat original, pensat per al transport en carro, tan sols es van realitzar xicotets eixamplaments i es van condicionar els passos en què els camins són creuats per barrancs. Un exemple d’estos condicionaments és el pont sobre el Barranc de l’Horteta junt als Arquets, que va ser construït per “el Tio Botonero”. Només amb la modificació del PGOU o la seua inclusió en el nou Pla que s’està redactant, és possible escometre les millores necessàries.

 

El tràfic que suporten diàriament, la població que residix en la zona tot l’any i els ciutadans que disposen d’una segona residència, fan que estos dos camins necessiten noves actuacions.

 

Els camins del Secà necessiten ser eixamplats allí on es permeta, realitzant també intervencions en els guals inundables per a evitar així que estes zones queden aïllades en episodis de pluja. També necessiten que es creuen rotondes en algunes bifurcacions com en la del Camí de la Pardala o la rotonda en l’encreuament amb el camí que va a la Carrasquera, entre altres punts.

 

Altres accions que també es podrien realitzar seria, il·luminar-los en trams perillosos amb fanals que funcionen amb energia solar.

Per això, sol·licite a la resta de grups municipals l’adopció dels següents:

 

ACORDS

 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Torrent realitze un estudi per a la millora dels camins Faxardet i Barbeta, Arquets i Xarco Secs i Camí de Picassent, que puguen ser executats per mitjà d’una modificació del Pla General actual o s’incloguen en el nou Pla que actualment s’està redactant.

 

SEGON.- Que en la redacció del projecte s’informe per a la seua col·laboració i aportació, tant al Consell Agrari com a les Urbanitzacions Faxardet, Font de la Teula, La Pardala, Masia Pavia, La Carrasquera, Càmping La Piràmide, Font de Manyes i Font del Sapo.

 

 

En TORRENT a 2 de novembre del 2017.

 

 

 

Amparo Folgado Tonda

Portaveu

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies