(ver Mocion regulacion publicidad institucional)

MOCIÓ REGULACIÓ PUBLICITAT INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT

 

Que presenta Amparo Folgado Tonda, portaveu del Grup Municipal Popular, en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix i a l’empar d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, article 97.3, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Torrent és una institució de caràcter públic i com a tal necessita comunicar als seus ciutadans i ciutadanes les actuacions que du a terme. Per a complir amb este fi, el consistori destina anualment una part dels seus recursos a informar i publicitar activitats d’interés per als torrentins i les torrentines.

La comunicació institucional és de gran importància ja que possibilita que els ciutadans tinguen accés a la informació sobre la gestió municipal. A més dels canals de comunicació propis de l’Ajuntament com són el Butlletí Informatiu Municipal (BIM), la seua pàgina web, xarxes socials, carteleríi, fullets i revistes… també utilitza mitjans de comunicació privats per a divulgar les seues activitats i informació d’interés per als ciutadans de Torrent.

La publicitat institucional en mitjans de comunicació privats no sols implica una relació clàssica entre client-proveïdor. Els mitjans de comunicació locals i comarcals contribuïxen a vertebrar la societat torrentina entorn de les seues festes, tradicions, i cultura. Però també són un element indispensable per a garantir la llibertat d’exprexión dels ciutadans i l’existència una opinió pública.

L’existència d’una premsa local pròpia, és tan important com mantindre tradicions i una cultura pròpia. Un poble sense mitjans de comunicació locals, no sols deixa de tindre informació pròxima i pròxima, també corre el risc de perdre la seua memòria i quedar-se sense història.

La regulació de la publicitat institucional, davall uns criteris tècnics i no polítics, és la principal garantia que els diners destinats pels torrentins no s’utilitza de forma partidista i que es manté la independència i llibertat dels mitjans que cobrixen la informació local de Torrent.

 

 

PROPOSTA D’ACORDS

PRIMER.- que es cree una única partida pressupostària de Publicitat Institucional on s’incloguen els anuncis oficials i que estiga clarament diferenciada del gasto de Comunicació Institucional, de manera que estos diners es destine únicament a mitjans de comunicació que cobrisquen la informació de Torrent atenent als criteris següents: abast i accés a la informació, periodicitat, extensió de la informació, ús del valencià, seu social en Torrent, contractació de persones de Torrent.

SEGON.- Que tècnics qualificats valoren de forma equitativa el repartiment de la publicitat municipal en els diferents mitjans: premsa escrita, televisió, ràdio i Internet.

 

 

Torrent, 21 de setembre del 2015

 

 

 

Amparo Folgado Tonda, portaveu Grup Popular

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies